Analytika

V akváriu je v porovnání s přírodními vodami jen velmi malé množství vody. To má tu nevýhodu, že hodnoty vody mohou během velmi krátké doby kolísat z jednoho extrému do druhého. Pro úspěšnou péči o akvárium je však nutná vysoká míra stability a stálosti. Důležitý je proto chemický analytický systém, pomocí kterého se voda diagnostikuje a ze kterého lze vyvodit příslušnou terapii, například za použití produktů na ošetřování vody a filtračních výrobků.

 

Testy vody značky Dupla náleží k nejpreciznějším nástrojům v akvaristické branži. Jen při pravidelné kontrole se spolehlivými výsledky lze zabránit tomu, aby akvárium "neodumíralo". K nejdůležitějším hodnotám vody, které je třeba sledovat, patří ve sladkovodním akváriu hodnota pH, obsah dusitanů a karbonátová tvrdost. Pro rostlinami osazená akvária má mimo jiné velký význam kontrola obsahu železa.

 

Především mořská akvaristika se neobejde bez pravidelné kontroly nejdůležitějších hodnot vody. Obzvláště koncentrace hlavních prvků, vápníku a hořčíku, se v akváriu stále mění, protože jsou korály a řasami spotřebovávány a redukovány vysrážením. Mnoho organismů reaguje velmi citlivě na takovéto kolísavé hodnoty vody.

Dupla Test pH 4 - 10, 10 ml
Dupla Test KH, 10 ml
Dupla Test PO4, 2x10 ml