Analytik

Ett akvarium innehåller i jämförelse med naturliga vatten endast en ytterst liten vattenmängd. Det har nackdelen att alla vattenvärden på kort tid kan svänga från en extrem till den andra. För en framgångsrik akvarieskötsel krävs dock ett högt mått av stabilitet och beständighet. Därför är det viktigt med ett kemiskt analyssystem, med vilket man kan diagnostisera vattnet och från vilket man kan härleda en behandling, t.ex. med hjälp av vattenvårds- och filterprodukter.

 

 

Vattentester från märket Dupla hör som bekant till de mest precisa verktygen inom akvaristikbranschen. Endast med regelbundna kontroller med tillförlitliga resultat kan man förhindra att ett akvarium "slår om". Till de viktigaste vattenvärdena som måste övervakas i sötvattensakvarier hör pH-värdet, nitrithalten och karbonathårdheten. För akvarier med växter är det även av stor betydelse att kontrollera järnhalten.

 

I synnerhet saltvattensakvaristiken bygger på regelbundna kontroller av de viktigaste vattenvärdena. Framför allt koncentrationerna av grundämnena kalcium och magnesium förändras ständigt i akvarier, eftersom de förbrukas av koraller och alger eller reduceras genom sediment. Många organismer reagerar mycket känsligt på sådana varierande vattenvärden.

Dupla Test pH 4-10, 10 ml
Dupla Test KH, 10 ml
Dupla Test PO4, 2x10 ml